Vier het volledig mens zijn: spiritual én seksueel

Ben deel van het kosmische orgasme
20, 21 en 22 Juni 2015Lieve zusters en broeders, ik ben maar één menselijk wezen, een vrouw verbonden met jullie allen. Ik deel met jullie mijn fruit, mijn wijsheid omdat ik niet anders kan. Net als een appelboom die haar appels geeft; ze kan ze niet achterhouden. Wij zijn vrij met de appels te doen wat wij willen. Dit is wie ik ben, wat ik zie en wat ik wens: 3 Werelddagen van Liefde en Eenheid op deze planeet, voor de Aarde, voor de mensheid en voor mijzelf. Dit is zo eenvoudig te realiseren omdat wij menselijke wezens liefde en eenheid zijn! Het kost ons meer energie om tegenovergesteld te handelen en de kosten die ermee gemoeid zijn, zijn nul. Waarom proberen we het niet gewoon? Als het ons drie dagen lukt om bewust in liefde en eenheid te zijn, zullen we waarschijnlijk een vloeiende transformatie van de Aarde meemaken. Mogelijk worden dit onze mooiste drie dagen van ons leven. Dit is aan u en aan alle mensen op deze Aarde een uitnodiging om samen liefde en eenheid te vieren.

W E R E L D van Y O O N I T Y

Planeet Aarde is liefde.
De Aarde herinnert mij dat het paradijs hier en nu is. Niet alleen omdat ze zo ongelooflijk mooi is, maar zij voedt mij met alles wat ik nodig heb zonder oordeel vanaf de dag dat ik op deze planeet kwam. Ik heb geen regering of leider dit zien doen. Zij geeft zonder limiet. Onze Aarde is onvoorwaardelijke liefde! De Aarde houdt van mij en ondersteunt mij en alle levende wezens steeds opnieuw. Daarom is mijn vertrouwen in de Aarde en in alle levende wezens. Zij is mijn grootste voorbeeld en brengt mij in herinnering: simpelweg te geven èn te ontvangen. Ik ben als zij: IK GEEF en IK ONTVANG met even veel plezier omdat het natuurlijk is!

Nog nooit heeft er op onze Aarde zoveel eenheid bestaan als nu.
Ik realiseerde mij dat 7,3 biljoen mensen op deze planeet voort zijn gekomen uit eenheid, door een seksuele daad waar een man en een vrouw samen één worden. Wij zijn allemaal het resultaat van een samensmelting van tegenpolen. Wij verenigen deze tegenstellingen in onszelf. Wij zijn het levende bewijs dat eenheid bestaat en constant aanwezig is. Ik heb nooit een persoon gezien die na de samensmelting weer uiteenvalt in een man en een vrouw. Het is gewoon niet mogelijk.! IK BEN ÉÉN! Ja, MET JOU, JOU EN JOU! WIJ ZIJN ÉÉN samen met 7,3 biljoen mensen. We zijn verbonden als paddestoelen in een heksenkring.

Handelen als volledig mens.
Ik wil naakt zijn, zonder maskers, onschuldig en ontvankelijk net zoals toen ik geboren werd! Ik wil alles laten vallen wat ’’man-made’’ is: ik laat mijn religieuze en culturele maskers vallen. Een familienaam is van geen belang, noch status en huidskleur. Grenzen zijn ’’man-made’’ vanuit angst en maar een denkbeeldige lijn. Ik zie elkaar als broers en zusters van één grote kosmische familie, totaal gelijk aan elkaar en handelend als volledig mens.

Als we vandaag niet bewustzijn dat wij liefde en eenheid zijn, dan zullen we het morgen zijn.

V I S I E van Y O O N I T Y

Ervaar het grootste orgasme ooit door het vieren van liefde en eenheid.
Wanneer de zon verdwijnt omdat de maan voor de zon gaat staan begint het kosmische orgasme van de Aarde en heel haar mensheid. De zon maakt een krans van licht om de donkere maan. Door de lichtstralen van de zon, schittert de maan. Allebei, de zon én de maan zijn volledig aanwezig op klaarlichte dag. We kwamen in grote aantallen op deze planeet en op deze tijdlijn om mee te vieren en te getuigen van de orgastische climax van de Aarde. We wisten niet wat te verwachten. We waren opgewonden en heel nieuwsgierig om bewust deel te zijn van ons transformatie proces als mensheid. Vanaf deze dag hadden wij als mensheid besloten om de natuur te respecteren en dat wat niet natuurlijk is los te laten, zoals geld, bezittingen, status, religie en grenzen. Hieraan vasthouden kostte ons meer energie dan het opleverde en het hield ons weg van ons doel in ons leven.
Ik en allemaal mensen over de hele wereld begonnen deze eerste dag met schoonmaken van ons huis en het om te toveren tot een heilig plekje. We maakten heerlijk hemels eten en reinigden onze gedachten en ons goddelijk lichaam. We vergaven onszelf en anderen. We waren er klaar voor om volledig mens te zijn, ons over te geven aan de leiding van onze ziel. Ons te verbinden en onvoorwaardelijk te lieven, alles omvattend. De tweede dag verlieten we onze huizen en zochten ons favoriete plekje op in de natuur. Ik werd omgeven door de mooiste bloemen, heerlijke zoete geuren en allerlei prachtig gekleurde dieren. Sommige mensen waren in stilte. De hele dag bedreef ik de liefde en sprak mijn mooiste woorden. Ik voelde dat het beste dat ik kon geven, mij zelf was. Ik was de gift voor de ander en ik zag hun gift, hun schoonheid en uniekheid. Sommige waren vrolijk aan het zingen en anderen maakten prachtige kunstwerken. Iedereen bloeide op en was aan het stralen. Iedere actie heelde ons. Wat we ook deden, we waren totaal verbonden met elkaar en al wat leeft. De meeste mensen sliepen deze nacht buiten op de groene bedden van moeder natuur. De derde dag werden we gewekt door een enorme energiegolf vanuit de Aarde. Zij ging door haar transformatieproces naar een nieuwe frequentie. Wij kozen ervoor gedurende deze transformatie volledig bewust en wakker te zijn. Wij deinden mee op de orgastische vibraties door te mediteren of door elkaar te lieven. Wij, als onderdeel van de Aarde, evolueerden met haar mee naar de volgende frequentie en werden volledig wie we werkelijk zijn.
We maakten voor de eerste keer als mensheid mee dat we eenvoudig ons lichaam konden verlaten, door verschillende universa en dimensies konden reizen en weer terug konden keren naar de Aarde en ons lichaam. Liefde en eenheid was de energie die deze reizen voor iedereen mogelijk maakten. Met onze vrije wil konden we onze bestemming creëren en deze reizen direct werkelijkheid laten worden. Dromen werden werkelijkheid en de werkelijkheid werd een droom. Deze wonderbaarlijke visie inspireerde mij deze met jou te delen.

’’Waarom leven wij dit niet nu al?’’, vroeg ik mij af.! Stel je voor hoe de wereld er uit zou zien…


FAQ

Wat betekent de naam Yoonity?

Yoonity= Yoni + unity!
Yoni is Sanskriet योiन voor "vagina" en "baarmoeder".
Yoni is het symbool van een Godin, de Goddelijke Moeder.

Wanneer verdwijnt de zon?

Vrijdag 20 maart 2015 was er een zon eclips. Hiervan was ik getuige met mijn vriendinnen. Het was helemaal dicht bewolkt maar het lukten ons de wolken open te breken met onze intentie en zang. Deze eclips heeft een impact op het ritme van licht en donker en op de temperatuur van de Aarde, dit is het beginpunt van het kosmische orgasme.

Wat gebeurt er na deze periode van liefde, eenheid en vrolijkheid?

Wij als mensen hebben de kracht van de vrije wil om dit voort te zetten of weer terug te gaan naar het ’’normale’’ leven.

Wanneer is de climax van het kosmische orgasme?

Op het noordelijk halfrond, aan deze kant van de evenaar, op de langste dag op 21 Juni 2015 is de dag van grote climax. Het is het draaipunt waar we van de langste en de lichtste dag naar de donkere en kortere dagen gaan. Op het zuidelijk halfrond is dit het draaipunt van de de donkerste en kortste dag naar de lichtere en langere dagen.

LEEF YOONITY

Hoe kunnen we deelnemen aan dit kosmische orgasme?
Ik kan alleen maar zeggen wat ik zelf zou doen:

Ik dank

de Aarde voor alles wat zij ons heeft gegeven. Ik ben dankbaar voor alle mensen om mij heen. In ieder van hen herken ik een leermeester die mij alle lessen heeft geleerd die mij tot hier hebben gebracht.

Ik claim

mijn geboorterecht: ik ben onschuldig, ik ben vrij, ik ben perfect, ik ben creatief, ik ben liefde en eenheid, ik ben een Goddelijk wezen! Ik laat mijn maskers vallen en alles dat kunstmatig is. Ik accepteer dat ik ben zoals ik ben.

Ik volg

de natuur en haar natuurlijke ritme. Ik sta op met de zon als de dag aanbreekt en vier de nieuwe dag. Ik keer naar binnen als het donker wordt. Ik stel mij zo voor als wij drie dagen geen stroom zouden gebruiken wat een enorme rust er over de Aarde valt. Drie dagen zonder electro-smog. We komen daardoor makkelijk in dezelfde orgastische vibratie van de Aarde.

Ik eet

fruit en groente die direct door de Aarde zijn gegeven. Ik kies de hoogste kwaliteit. Ik verdient het! Ik maak mezelf licht als een veertje. Vlees, vis, melk en eieren zijn niet door de Aarde aan ons gegeven. Wij hebben het genomen en ik laat het staan. Als ik dit eet word ik één met bijvoorbeeld het vlees. Gedeeltelijk word ik het beest dat ik heb gegeten en ben hierdoor minder mens. Dan word ik zwaarder in mijn energie. Dus eet ik gewoon licht gedurende deze drie dagen of ik eet geheel niet.

Ik bevrijd

mijzelf van vastgeroeste gedachten, aannames, dogma’s en verplichtingen. Wat ons onderscheidt van dieren zijn onze gedachten. Dit is het grootste geschenk aan de mensheid. Wij zijn in staat door intentie alles te creëren wat we willen, eenvoudig door gedachten te focussen. Ik probeer mijn gedachten wijs, respectvol en speels te gebruiken. Ik bevrijd mijzelf van zware gedachten om deze dagen van liefde en eenheid te creëren!

Ik creëer

uit liefde en eenheid. Ik ben een schepper! Geen kopieermachine. Ik creëer met de natuur. Ik begin eenvoudig met te maken waar ik altijd al van gedroomd heb. Dat kan iedereen doen. Als ik niet handel uit liefde en eenheid, kan ik beter niks doen. Ik ben verantwoordelijk voor mijn daden.

Ik eer

mijn menselijke outfit, mijn lichaam, mijn tempel en dat van anderen. In deze tempel bevindt zich de graal, het heilige der heiligen. Het punt waar ik met iedereen verbonden ben en het laagste punt van waaruit ik het hoogste kan creëren. Waar ik mijn levensenergie voel stromen en begrijp wat het doel ervan is. Ik laat mijn hart spreken. Ik word geleid en vertrouw op mijn innerlijke wijsheid dat mijn lichaam compleet en perfect is. Ik blijf uit de beweging, luister naar mijn lichaam en ervaar het blissvolle plezier wanneer ik mij overgeef aan de golf van het kosmisch orgasme. Ik ervaar voorbij tijd en ruimte alles als één. Al één. Alleen.

Ik verbind

mij met mijn zusters en zie mijzelf in hen, het universele beeld van Moeder en Kind. Ieder mens is gedragen door een moeder. In de grote warme donkerte van haar baarmoeder wordt een nieuwe zon geboren. Ik ben die moeder én het kind. Door de armen van mijn moeder die mij gedragen heeft, haar melk die ik gedronken heb en door mee te deinen op haar hartsgolven, is mijn hartcentrum ontwikkeld. In de eerste zeven jaar van het leven van mijn zonen heb ik hen gedragen, gevoed en gewiegd op mijn hartsgolven en hun hart-centrum geactiveerd.

Ik wens mijn seksuele energie nog even voor mijzelf te houden tot 20, 21 en 22 Juni 2015, wanneer de 3 Wereld dagen van Liefde en Eenheid beginnen. Om dan mijn lichaam en geest te versmelten met mijzelf, een lief of met de Aarde, alles omvattend. Liefde sluit niets buiten!


STATEMENT of YOOMANITY

voor tenminste drie dagen: 20, 21 en 22 Juni 2015


• Ik "like" mijzelf
• Ik vergeef mijzelf en anderen
• Ik dank de Aarde, de Zon, mijn vader en mijn moeder, mijn familie, vrienden en leermeesters
• Ik claim mijn geboorterecht. Ik ben onschuldig, vrij en perfect
• Ik vertrouw de wijsheid van de Aarde en mijn innerlijke wijsheid !
• Ik volg de natuur en mijn natuurlijk ritme
• Ik eet fruit en groenten
• Ik bevrijd mijzelf van zwaarte
• Ik ben meester van mijn gedachten, gewoontes en handelingen
• Ik creëer blijheid, eenheid en liefde
• Ik eer mijn lichaam als een tempel en eer die van anderen ook
• Ik verbind mij met mijn broeders en zusters, en met mijn hart-, hoofd- en seksuele-centrum
• Ik houd onvoorwaardelijk van mijzelf en al dat leeft
• Ik ben Goddelijk
• Ja, ik wil deel zijn van het kosmische orgasme van de Aarde!

U I T N O D I G I N G van Y O O N I T Y

Ik nodig je uit deel te zijn van het kosmische orgasme

WERELD dagen van Liefde en Eenheid

Vier het volledig mens zijn: spiritual én seksueel

20, 21 en 22 Juni 2015


Ik als een vrouw alleen (al één) kan een begin maken met een wereld van liefde en eenheid, voor tenminste drie dagen! Samen staan we sterker en worden we steeds sterker. Als u dit een mooie droom vindt en u de mogelijkheid ziet dat dit werkelijkheid kan worden, zou u dan willen helpen om dit te verspreiden onder uw vrienden, familie en netwerk? Ik ben u erg dankbaar hiervoor! Wellicht tot zeer binnenkort waar we elkaar makkelijk kunnen vinden in het veld van liefde en eenheid.


Vertaal verzoek:

Indien u in staat bent deze teksten te vertalen naar een andere moedertaal dan het Nederlands, graag! Doe het zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken. Ik zal dan deze tekst onder de vlag van uw moedertaal publiceren op deze YOONITY website.

Donatie:

Ik zou een bijdrage voor de kosten van deze website èn voor het drukken van ! Yoonity-hartopener-kaarten enorm op prijs stellen. PAY PAL BUTTON

YOONITY NL53 TRIO 0781 4737 64
 

Disclaimer:

al deze geschreven woorden komen rechtstreeks uit mijn hart. Ik ben geheel verantwoordelijk voor het creëren van liefde en eenheid op wereld niveau. Als het niet met uw hart resoneert, geloof het dan niet. Vertrouw op uzelf! Laten we wel een feestje bouwen in Juni 2015. Het leven kan niet genoeg gevierd worden!

Alles van deze website mag vrijelijk gebruikt worden of gepubliceerd. U mag het zelfs ter inspiratie gebruiken voor entertainment, seksuele en poëtische doeleinden. Ook voor begrafenissen.
Inhoud van de YOONITY.WORLD website is gepubliceerd op:

E magazine NU1! www.nu1.magzmaker.com


Groepen die de visie van YOONITY.WORLD hebben gedeeld:

Als u uw naam van uw groep of website hier vermeld wil zien, neem dan contact met mij op.

Y O O N I T Y * K A A R T E N

hart openers

vrije downloads

 

Flessenpost…