de actuele situatie
Woningcorporaties moeten weer gaan doen waarvoor ze zijn opgericht: het zorgen voor de huisvesting van mensen die dat zelf niet voor elkaar krijgen. In plaats van allerlei nevenactiviteiten zoals projectontwikkeling moeten de corporaties zich beperken to hun klassieke kerntaak: het bouwen en verhuren van betaalbare huizen voor de meest kwetsbare groepen in Nederland.
De Parlementaire EnquĂȘtecommissie Woningcorporaties is glashelder geweest in har advies aan minister Blok. Het kabinet moet met wetgeving komen die de taken van woningcorporaties wettelijk zal begrenzen. En dus moeten de corporaties de komende jaren grote volumes van hun huurwoningenbestand verkopen. Met het geld dat daardoor vrijkomt, kunnen ze zich vervolgens op hun sociale taak richten.
de huurwoningmarkt
In de markt wordt nu vooral gekeken nar de grote corporaties in de Randstad. De verwachting is dat de komende jaren in het teken zullen staan van een steeds grotere dealflow op de Nederlandse huurwoningmarkt. Veel investeerders kijken met grote belangstelling naar Nederlandse huurwoningen die door de woningcorporaties zullen worden aangeboden. Het gaat daarbij zowel om buitenlandse als Nederlandse beleggers. Bij de corporaties gaat het om grote volumes. Naar verwachting zullen de komende jaren meer dan 400.000 huurwoningen op de markt worden gebracht. Niet alleen in institutionele beleggers hebben belangstelling. Ook verschijnen nieuwe partijen op de markt die graag willen investeren in Nederlandse huurwoningen.
presidential
De ontwikkelingen op de huurwoningmarkt bieden volop kansen aan investeerders. Presidential is opgericht met als belangrijkste doel deze kansen te benutten, met name voor een groep beleggers voor wie deze markt tot nu toe moeilijk of niet toegankelijk was. Het gaat daarbij om family offices, vermogende particulieren of private investeerders die op zoek zijn naar beleggingen met een laag risico en een goed rendement voor de middellange en lange termijn. Wanneer deze partijen voor deze belegging (gedeeltelijke) financiering wensen, zoekt Presidential in haar uitgebreide netwerk naar een oplossing op maat.
ondernemers
De oprichters van Presidential zijn ondernemers met jarenlange ervaring in vastgoedbeleggingen. Door deze grondige kennis is Presidential in staat portefeuilles die worden aangeboden tot in detail te beoordelen. Uiteraard gaat het erom te investeren in portefeuilles van hoge kwaliteit met een laag risicoprofiel. Goede contacten bij de corporaties die de portefeuilles aanbieden zijn cruciaal. Presidential heeft deze contacten. Datzelfde geldt voor de relaties met de andere partijen in deze markt zoals makelaars en banken.
de dpraktijk
Presidential investeert zelf mee wanneer een portefeuille na een zorgvuldige due dilligence wordt aangekocht. Met een aantal grotere en kleinere investeerders wordt een partnerstructuur opgericht die eigenaar worden van de portefeuille. Dit zal steeds opnieuw een kwestie zijn van maatwerk. De verdeling van de participanten en de governance structuur worden bij elke investering opnieuw vastgesteld. Zodra de portefeuille is overgedragen, neemt Presidential het dagelijks beheer van de huurwoningen over. Ook dit is een belangrijk voordeel voor investeerder. Deze hoeven immers geen eigen organisatie op te zetten of een externe partij in te schakelen die het beheer op zich neemt.
De huurinkomsten die gekoppeld zijn aan de portefeuille betekenen dat er vanaf dat moment sprake is van een vaste inkomensstroom. Door een actief beleid worden vrijkomende huurwoningen verkocht, waarbij Presidential kan bemiddelen bij de financiering door preferente partners.
individuele portefeuille
Het kan voorkomen dat een family office zoekt naar een eigen portefeuille. Presidential zal in dat geval op zoek gaan naar een passend aanbod. Er zijn in het fonds dan geen andere beleggers.